Zdravi zobki

Za zdrave zobe otrok sta potrebni dobra ustna higiena in zdrava prehrana že od zgodnje starosti dalje. Program zobozdravstvene vzgoje poleg naših strokovnih delavk izvaja tudi ZD Velenje z obiski zobne asistentke. Zobna asistentka otroke seznani s pravilno tehniko in z rokovanjem z zobno ščetko in otrokom predstavi zobem prijazno hrano. Temelji zdrave prehrane se oblikujejo v predšolskem obdobju, kjer starši in vzgojitelji z nenehnim trudom in s svojim zgledom lahko prenašamo dobre navade na otroke.

Mesečno preverjanje čistosti zob se do nadaljnjega zaradi Covida-19 ne bo izvajalo. Pri našem delu bo poudarek na sodelovanju v obliki promocije zdravja.

(Visited 146 times, 1 visits today)