Spodbujamo prijateljstvo

Otroke vzpodbujamo k razmišljanju o prijateljstvu, socialnih odnosih, jih spodbujamo k pogovoru in smislu prijateljstva. Otroci ustvarjajo svoj pogled na prijateljstvo, svoje prijatelje, kaj je pomembno in kaj manj pomembno … Spoznali bomo različne pravljice, deklamacije in pesmi o prijateljstvu. Preko različnih iger bomo spoznavali, kaj je ključnega pomena, s katerimi dejavnostmi, ravnanji lahko gradimo prijateljstvo: pomoč prijatelju, poslušanje, dogovarjanje, spoštovanje … Otroci bodo razvijali čut za pomen medsebojnih odnosov.

(Visited 255 times, 1 visits today)