Sodelovanje s starši

Sodelovanje med družino in vrtcem je kot potovanje. Starši in vzgojitelji so na začetku poti opremljeni s svojimi pričakovanji, znanji, izkušnjami, stališči, vrednotami. Potem pa se srečajo in gradijo medsebojne odnose. Starši so s svojimi otroki izrazito čustveno povezani, odnosi med vrtcem in družino nastajajo sproti in so lahko za oboje presenečenje.
Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Prav zato je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in i različnih pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve in ne posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev. Starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja , ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.   
  
Ustaljene oblike sodelovanja s starši so:

• RODITELJSKI SESTANKI – v septembru pripravimo informativno srečanje , kjer vzgojiteljice predstavijo strokovno delo za šolsko leto

• POGOVORNE URE – potekajo enkrat mesečno, nanje se povabi starše

• INDIVIDUALNI POGOVORI – to so priložnostni pogovori ob prihodu ali odhodu otroka

• SKUPNA SREČANJA OTROK, STARŠEV IN STROKOVNIH DELAVK – sem spadajo jesensko srečanje, veseli december, pustovanje, družinski prazni, zaključek šolskega leta

(Visited 418 times, 1 visits today)