Moj kraj

Šmartno ob Paki, Rečica, Podgora,

Mali Vrh, Veliki Vrh.

Slatine čez Pako, v bližini Gorenje,

Skorno, Gavce, Paška vas in še Letuš.

To imena so vseh vasi,

kjer živimo s prijatelji.

Vrtec naš pa v Šmartnem stoji,

zato smo Šmarčani prav vsi.

FOTO

(Visited 67 times, 1 visits today)