Mi se z vlakom peljemo

Mi se z vlakom peljemo,
dobro voljo meljemo.
Ko pa se ustavi vlak,
hitro se prešteje vsak.
En, dva, tri,
vlak si zdaj ti.

V mesecu novembru je bila naša osrednja tema »promet«. Preko fotografij so spoznali različne vrste prometa (cestni, železniški, zračni in vodni promet). Na sprehodih smo opazovali promet, poimenovali prometna sredstva, spoznavali pomen prometnih znakov in se navajali na pravilno ter varno obnašanje v prometu. Prebirali smo različne knjige o prometu,poslušali in reševali uganke ter se seznanili z novimi deklamacijami in pesmimi, ki so se navezovale na omenjeno temo. Sestavljali in igrali smo se s plastičnim konstruktorjem »cesta« in različnimi avtomobili. Iz odpadnega materiala smo izdelovali avtomobile in semaforje. Obiskala sta nas reševalec in policist. Predstavila sta nam svoje delo in vozili, ki ju pri tem uporabljata. Policist se je z nami odpravil tudi na sprehod po Šmartnem. Poleg njiju nas je obiskal še Matijev dedi, ki nam je na parkirišču pred vrtcem podrobno razkazal osebni avto in obvezno opremo. Kot je razvidno že iz naslova, smo se peljali še z vlakom do Velenja in nazaj. Vožnja je bila za vse prav posebno doživetje, nekateri so se z njim peljali prvič. Med vožnjo smo opazovali okolico in naše potovanje se je kar prehitro končalo, zato so otroci predlagali, da bi se z vlakom še kdaj peljali.

Za sodelovanje se zahvaljujemo reševalcu, gospodu Ločičniku, policistu, gospodu Paviču in Matijevemu dediju, gospodu Blatniku. Z njihovo pomočjo smo dobili koristne napotke za varno udeležbo v prometu.

(Visited 1.691 times, 1 visits today)