Vpis novincev v vrtec za šol. l. 2020/21

Spoštovani!

Vpis novincev v vrtec za šolsko leto 2020/21 bo potekal od 14. 4. do 24. 4. 2020, in sicer: 

  • po elektronski pošti: vrtec.smartno@guest.arnes.si,
  • po pošti: Osnovna šola bratov Letonja Vrtec Sonček, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki (za vpis).

Vpis svojega otroka v Vrtec Sonček opravite tako, da:

  1. Izpolnite vpisnico – vlogo za sprejem otroka v Vrtec Sonček Šmartno ob paki (vpisnica).
  2. Podpišete izjavo, da ste seznanjeni s Pravilnikom o varnosti otrok v Vrtcu Sonček – izvlečkom vsebine poglavja »IX. Dolžnosti staršev oziroma zakonitih zastopnikov otroka« (izjava).
  3. Izpolnite in oba starša podpišeta Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev, in sicer 2 izvoda pogodbe  (pogodba).
  4. Podpišete izjavo, kdaj bo vaš otrok začel obiskovati vrtec izjava).

Izpolnjeno dokumentacijo  vrnete po pošti  ali  jo pošljete po elektronski pošti do 24. 4. 2020.

Pred  začetkom uvajanja v Vrtec SONČEK mora biti otrok zdravstveno pregledan, potrdilo o zdravniškem pregledu boste oddali vzgojiteljici otroka ob pričetku obiskovanja vrtca. Poleg tega pa je potrebno vsaj 30 dni pred vključitvijo v program predšolske vzgoje na krajevno pristojni Center za socialno delo oddati Vlogo za znižanje plačila vrtca.

Otroci bodo sprejeti v vrtec s 1. septembrom oziroma po zaključku porodniškega dopusta, med šolskim letom pa v primeru, da so še prosta mesta.

Dodatne informacije o vpisu dobite po telefonu:

-pri pomočnici ravnatelja Bernardi Urleb (tel. št. 070 600 037),

-v tajništvu vrtca pri Poloni Miklavžina (tel. št. 041 430 116).

                                                                                 Ravnatelj: Bojan Juras

(Visited 840 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...