Odločitev o ponovnem opravljanju vrtcev v polnem obsegu

Spoštovani starši,

vlada Republike Slovenije je v sredo, 20. 1. 2021, sprejela odločitev o ponovnem opravljanju vrtcev v polnem obsegu, in sicer s torkom, 26. 1. 2021. 

Na NIJZ so pripravili posodobljena Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih z dne 23. 12. 2020. Prav tako na spletni strani NIJZ najdete tudi druge dokumente, ki so pomembni za ravnanje v času razglašene epidemije. Prosimo vas, da tem dokumentov posvetite posebno pozornost in dnevno spremljate novosti, ki so objavljene na spletni strani NIJZ.

· Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,

· Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih,

· Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2,

· Opredelitev zdravstvenih omejitev in vključitve kronično bolnih otrok v proces vzgoje in izobraževanja,

· Opredelitev zdravstvenih omejitev za zaposlene v vrtcu za vrnitev na delovno mesto,

· S prezračevanjem prostorov zmanjšamo tveganje za prenos novega koronavirusa SARS-CoV-2.

V pomoč pri delu sta vam lahko tudi:

· Zloženka »Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa (Covid-19) v slovenskem in romskem jeziku«,

· Letak »Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu SARS-COV-2 (COVID-19)?” Eden izmed najpomembnejših higienskih ukrepov je redno zračenje (prezračevanje) prostorov, zato temu posvetite vso pozornost.

Prosimo vas, da ste starši res ODGOVORNI in da v vrtec prihajate ZDRAVI. Naša prizadevanja in napori, da se odprejo vrtci in šole so bila res velika in zato je pomembno, da stopimo skupaj in odgovorno poskrbimo, da bo sistem delujoč in zdrav. Tudi mi v kolektivu se bomo potrudili, da bomo storili vse, da preprečimo možnost širjenja okužbe in se bomo hitro odzivali na vse spremembe in pojave.

Prosimo vas, da v vrtec pripeljete samo ZDRAVE otroke.

Glede na obvestilo Vlade RS, ki pripravlja PKP8,  bo vanj vključena tudi odločba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila.

Izjava za starše

Strokovni delavci vrtca Sonček

(Visited 143 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...