Varno s soncem

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo. Nastal je kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin.

Ciljno populacijo že od začetka izvajanja programa predstavljajo otroci, ki obiskujejo vrtec, in posredno njihovi starši ter vzgojitelji. S programom opozarjajo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. S programom Varno s soncem želimo, da bi pravilno zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov že otroci usvojili kot svoj način življenjskega sloga.

(Visited 255 times, 1 visits today)