Ko posije sonce in dan je nasmejan

Meseca maja smo si ogledovali prebujajočo naravo in poimenovali pomladne travniške rože. Cvetoči travnik pa smo si pričarali tudi v igralnici, saj so otroci iz kolaž papirja ustvarjali različne pomladne rože. Otroci so spoznali nekaj vrtnih orodji in kmetijskih strojev. Odpravili smo se v krajevno kmetijsko trgovino in kupili semena ter sadike, ki smo jih nasadili v naše zeliščne grede. V okviru Malega sončka smo se odpravili na pohod do Paške vasi in si tam ogledali piščančjo farmo od družine Drofelnik. Iz različno velikih škatel smo naredili maketo novega vrtca. Otroci so se igrali z nestrukturiranimi materiali, ki omogočajo, da se otroci z istim predmetom lahko igrajo na različne načine in predmeti postanejo različne stvari. Foto

(Visited 97 times, 1 visits today)