Obvestilo o poletni rezervaciji, začasnemu izpisu in izpisu

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas z nekaterimi informacijami glede poletne rezervacije, začasnega izpisa in izpisa iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki.

Poletna rezervacija se lahko koristi samo v mesecu juliju in avgustu. Rezervacijo lahko starši uveljavljate za najmanj en in za največ dva meseca. Lahko jo uveljavljate za 30 dni, prične pa se lahko katerikoli dan v mesecu. Za najavo poletne rezervacije priporočamo, da starši to uredite vsaj 15 dni pred začetkom koriščenja, saj imajo občine doplačnice različne datume najave. Vloge za koriščenje poletne rezervacije dobite pri vzgojiteljici vašega otroka ali na spletni strani Vrtca Sonček. Možnost in odstotek plačila poletne rezervacije bomo obračunali tako, kot določa občina, ki je na Odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanjem plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen.

V primeru, da starši izpišete otroka iz Vrtca Sonček in ga nato ponovno vpišete v isti zavod, vam vrtec zaračuna stroške, ki nastanejo z začasnim izpisom. Vlogo dobite pri vzgojiteljici vašega otroka ali na spletni strani Vrtca Sonček in jo je potrebno oddati 15 dni pred dejanskim začasnim izpisom. Vsem staršem, ki se tega roka ne bodo držali, bo zaračunana oskrbnina do naslednjega možnega datuma začasnega izpisa. Možnost in odstotek plačila začasnega izpisa je odvisen od občine, ki je na Odločbi CSD o znižanem plačilu vrtca navedena kot občina za kritje razlike med znižanim plačilom vrtca in ceno programa, v katerega je otrok vključen.

Otroka je možno izpisati iz Vrtca Sonček Šmartno ob Paki na začetku in v sredini meseca (1. in 15. v mesecu). Za otroka, ki je bil izpisan iz vrtca v sredini meseca, se zaračuna polovični znesek oskrbnine. Obrazce za izpis dobite pri vzgojiteljici vašega otroka ali na spletni strani Vrtca Sonček. Vsi starši, ki nameravajo izpisati otroka iz Vrtca Sonček (tudi tisti, ki gredo septembra 2021 v šolo), morajo vlogo oddati  v tajništvo vrtca, in sicer vsaj 15 dni pred dejanskim izpisom. Vsem staršem, ki tega roka ne bodo upoštevali, bo zaračunana oskrbnina do naslednjega možnega datuma izpisa.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...